Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta obrta Rashlad za proizvodnju i montažu rashladnih uređaja nabavom
furgon radnog vozila

Glavni cilj projekta: Jačanje konkurentnosti obrta Rashlad koje djeluje u djelatnosti proizvodnje
rashladnih uređaja i proizvodnih usluga - montaže (instalacije) i popravka istih

Naziv korisnika: Rashlad, Obrt za proizvodnju i montažu rashladnih uređaja, Vela Luka

Ukupna vrijednost projekta: 190.773,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 85% prihvatljivih troškova: 130.792,05 kuna.

Razdoblje provedbe projekta: 14.08.2017. - 14.02.2018.

https://strukturnifondovi.hr/
http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj
Copyright © 2018 by "Rashlad"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: rashlad@rashlad.com