Elektroinženjering
Svojim kupcima nudimo izradu elektro projektne dokumentacije.  Alat koji koristimo pri izradi jest EPLAN Electric P8.
Brodski rashladni sistemi

Instalacija brodske rashladne opreme prilagođava se   
svakoj specifičnoj potrebi na brodu. Suvremeni  
brodovi ne mogu se zamisliti bez brodskog rashladnog  
uređaja koji pridonosi udobnom boravku posade na  
brodu i omogućava očuvanje životnih namirnica.  
Rashladni uređaj neophodan je za transport lako  
pokvarljivog tereta i neizostavan je dio opreme  
brodova specijalne namjene. Razvitak rashladne  
tehnike veoma je značajan za napredak i za  
egzistenciju suvremenog broda.
Projektiranje

Uslugu razrade projekta od trenutka nastanka ideje  
preko realizacije do puštanja u rad i predaje na  
korištenje investitoru kompletnog rashladnog  
postrojenja. Korištenjem programskog razvojnog  
alata TIA Portal u izradi upravljačkih i nadzornih  
aplikacija skraćeno je vrijeme izrade i testiranje.
Servis i održavanje

Operater uređaja ili opreme dužan je poduzeti sve  
potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo  
propuštanje, što prije otklonilo svako otkriveno  
propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i  
fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu.
Back
Next
Prednosti:
fleksibilnost izmjena upravljačkog procesa
smanjeni broj sklopnih mehaničkih elemenata
brža izrada elektro ormara manjeg volumena
neograničene mogućnosti u fazi izrade električne sheme i prateće projektne dokumentacije
automatsko generiranje detaljnih izvještaja
integracija EPLAN - TIA
Copyright © 2018 by "Rashlad"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: rashlad@rashlad.com