Projektiranje
Nudimo kompletnu uslugu izrade projekta od trenutka nastanka ideje preko realizacije do puštanja u rad i predaje na korištenje  
investitoru kompletnog rashladnog postrojenja. Moderna rashladna postrojenja zahtijevaju visok stupanj stručnog inženjerskog znanja,  
iskustva u montaži ovakvih postrojenja, te dobro poznavanje zakonskih propisa.

Automatizacija procesa predstavlja jedan od najvažnijih zadataka koji se javljaju u današnjoj etapi razvitka tehničkih sustava. Postupci  
automatizacije predstavljaju mjere kojima se vođenjem omogućava samostalan rad industrijskim sustavima i procesima i kojima se smanjuje  
udio rada čovjeka i ostvaruju bolji rezultati (veća pouzdanost, rentabilnost, ekonomičnost..).

Naš Elektroinženjering tim svojim kupcima nudim izradu elektro projektne dokumentacije.  Alat koji koristimo pri izradi jest EPLAN Electric  
P8.

Detaljno razrađen izvedbeni projekt je preduvjet za uspješnu i kvalitetnu montažu rashladne opreme, a montažerski tim iznimno je iskusan i  
sastavljen od vrhunskih profesionalaca koji imaju sve potrebne ateste potrebne za ugradnju specifične opreme.
Brodski rashladni sistemi

Instalacija brodske rashladne opreme prilagođava se   
svakoj specifičnoj potrebi na brodu. Suvremeni  
brodovi ne mogu se zamisliti bez brodskog rashladnog  
uređaja koji pridonosi udobnom boravku posade na  
brodu i omogućava očuvanje životnih namirnica.  
Rashladni uređaj neophodan je za transport lako  
pokvarljivog tereta i neizostavan je dio opreme  
brodova specijalne namjene. Razvitak rashladne  
tehnike veoma je značajan za napredak i za  
egzistenciju suvremenog broda.
Projektiranje

Uslugu razrade projekta od trenutka nastanka ideje  
preko realizacije do puštanja u rad i predaje na  
korištenje investitoru kompletnog rashladnog  
postrojenja. Korištenjem programskog razvojnog  
alata TIA Portal u izradi upravljačkih i nadzornih  
aplikacija skraćeno je vrijeme izrade i testiranje.
Servis i održavanje

Operater uređaja ili opreme dužan je poduzeti sve  
potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo  
propuštanje, što prije otklonilo svako otkriveno  
propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i  
fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu.
Back
Next
Copyright © 2018 by "Rashlad"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: rashlad@rashlad.com