Uređaji za led
- Ice generators (Ledomati) / Slurry ice (Tekući led)
Brodski rashladni sistemi

Instalacija brodske rashladne opreme prilagođava se   
svakoj specifičnoj potrebi na brodu. Suvremeni  
brodovi ne mogu se zamisliti bez brodskog rashladnog  
uređaja koji pridonosi udobnom boravku posade na  
brodu i omogućava očuvanje životnih namirnica.  
Rashladni uređaj neophodan je za transport lako  
pokvarljivog tereta i neizostavan je dio opreme  
brodova specijalne namjene. Razvitak rashladne  
tehnike veoma je značajan za napredak i za  
egzistenciju suvremenog broda.
Projektiranje

Uslugu razrade projekta od trenutka nastanka ideje  
preko realizacije do puštanja u rad i predaje na  
korištenje investitoru kompletnog rashladnog  
postrojenja. Korištenjem programskog razvojnog  
alata TIA Portal u izradi upravljačkih i nadzornih  
aplikacija skraćeno je vrijeme izrade i testiranje.
Servis i održavanje

Operater uređaja ili opreme dužan je poduzeti sve  
potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo  
propuštanje, što prije otklonilo svako otkriveno  
propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i  
fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu.
Back
Next
- On board ice machines (brodski ledomati)

Brodski uređaji za led horizontalnog tipa omogućavaju ugradnju u skučenim prostorima te na taj način doprinose boljoj iskoristivosti volumena .
Uređaji su predviđeni za rad sa morskom vodom i svim rashladnim plinovima koji su odobreni prema novoj uredbi o stakleničkim plinovima radi smanjene emisije stakleničkih plinova. Pogledajte više informacija u Geneglace dokumentaciji.
Ideal for:
- Seafood preservation
- Industrial food processing
- Industrial cooling process
Associated products:
Ideal for:
- Seafood preservation
- Fishing industry
Ice quality:
Copyright © 2018 by "Rashlad"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: rashlad@rashlad.com