Servis i održavanje
Servisne kartice i provjera na propuštanje

Operater uređaja ili opreme dužan je poduzeti sve potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo propuštanje, što prije otklonilo  
svako otkriveno propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu.

Provjera propuštanja tvari obvezna je za:

- nepokretne uređaje i opremu za hlađenje i klimatizaciju i dizalice topline

Važećom uredbom NN 90/2014, propisani su načini postupanja s opremom i definirane odgovorne osobe.

PROPISANI OBRASCI I DOKUMENTACIJA

Zapisnik o izvršenom pregledu

O obavljenom pregledu uređaja ili opreme ovlašteni serviser sastavlja zapisnik.

Operater uređaja ili opreme obavezan je za svaku provjeru propuštanja dobiti zapisnik ovlaštenog servisera kojeg je dužan čuvati 5 godina

Servisna kartica - SK1

Za uređaje ili opremu koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaja ili opreme vodi servisnu  
karticu na obrascu SK 1 i, odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno  
dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima,  
uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru  
koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

Zapisnik - KTZ1

Ovlašteni serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske uređaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane  
tvari ili fluoriranoga stakleničkog plina na obrascu KTZ 1.

Obrt Rashlad kao ovlašteni servis od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike nudi sljedeće:
   • Provjeru i pregled na propuštanje
   • Izradu servisne kartice SK1 (obrazac SK1)

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem upita.
Brodski rashladni sistemi

Instalacija brodske rashladne opreme prilagođava se   
svakoj specifičnoj potrebi na brodu. Suvremeni  
brodovi ne mogu se zamisliti bez brodskog rashladnog  
uređaja koji pridonosi udobnom boravku posade na  
brodu i omogućava očuvanje životnih namirnica.  
Rashladni uređaj neophodan je za transport lako  
pokvarljivog tereta i neizostavan je dio opreme  
brodova specijalne namjene. Razvitak rashladne  
tehnike veoma je značajan za napredak i za  
egzistenciju suvremenog broda.
Projektiranje

Uslugu razrade projekta od trenutka nastanka ideje  
preko realizacije do puštanja u rad i predaje na  
korištenje investitoru kompletnog rashladnog  
postrojenja. Korištenjem programskog razvojnog  
alata TIA Portal u izradi upravljačkih i nadzornih  
aplikacija skraćeno je vrijeme izrade i testiranje.
Servis i održavanje

Operater uređaja ili opreme dužan je poduzeti sve  
potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo  
propuštanje, što prije otklonilo svako otkriveno  
propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i  
fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu.
Back
Next
Copyright © 2018 by "Rashlad"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: rashlad@rashlad.com